اهواز میزبان رقابت های پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاه های کشوررقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور در اهواز برگزار خواهد شد.

رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور در اهواز برگزار خواهد شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های پاورلیفتینگ بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور طی روزهای 29 مهر لغایت 3 آبان ماه در اهواز برگزار خواهد شد. مسابقاتی که در 4 رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان انجام و محل برگزاری آن نیز مجموعه ورزشی ملی حفاری خواهد بود.