امضای تفاهم نامه همکاری بین فدراسیون و پژوهشگاه وزارت علومتفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه وزارت علوم و فدراسیون به امضاء رسید.

تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه وزارت علوم و فدراسیون به امضاء رسید.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه وزارت علوم و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در خصوص برگزاری دوره های مربیگری بین المللی بدنسازی ویژه رشته های دیگر ورزشی به امضاء رسید.

تفاهم نامه ای که قرار است از آینده ای بسیار نزدیک عملیاتی شده و کار مشترک دو طرف با سرعت و دقت هرچه بیشتر انجام شود.