برترین های رقابت های پرس سینه کشور معرفی شدندرقابت های پرس سینه بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور با حضور 401 ورزشکار از 25 استان کشور با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

رقابت های پرس سینه بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور با حضور 401 ورزشکار از 25 استان کشور با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های پرس سینه بدون لوازم قهرمانی باشگاه های کشور با حضور 401 ورزشکار از 25 استان کشور از تاریخ 11 لغایت 15 شهریور ماه در شهرستان مریوان استان کردستان برگزار شد. مسابقاتی که در پایان نفرات و تیم های برتر آن این چنین معرفی شدند.

***رده سنی نوجوانان***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم
1- سید رضا سید نژاد با رکورد ۶۷.۵ کیلو گرم
2- امیر چراغی با رکورد ۲۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- احسان حمیدی با رکورد ۹۵ کیلو گرم
2- معین جمشید زهی با رکورد ۸۰ کیلو گرم
3- سینا مهرابی با رکورد ۷۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- یاشار یوسفی با رکورد ۱۰۲.۵ کیلو گرم
2- سامان دادوند با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم
3- امیر رضا هاوشکی با رکورد ۹۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- مهدی محمدی با رکورد ۱۲۰ کیلو گرم
2- آرمین درخشانی با رکورد ۱۱۷.۵ کیلو گرم
3- مهران آبیار با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- مهدی غفاری با رکورد ۱۲۷.۵ کیلو گرم
2- سامان فتاحی با رکورد ۱۱۵ کیلو گرم
3- اشکان بابائی با رکورد ۱۱۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- محمد مهدی حسن خانی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم
2- ابراهیم امین زاده با رکورد ۱۳۰ کیلو گرم
3- مهران مینائی نیا با رکورد ۱۲۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- حامد مرتضوی با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم
2- عبدالطیف زرابی کلته با رکورد ۱۴۲.۵ کیلو گرم
3- محمد جواد اکبری با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- رضا فیضی نژاد با رکورد ۱۳۵ کیلو گرم
2- کیانوش قائدی با رکورد ۱۳۲.۵ کیلو گرم
3- مهدی احمدی با رکورد ۱۲۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- سامان رک رک با رکورد ۱۶۲.۵ کیلو گرم
2- سعید ابراهیمی راد با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم
3- دیار فتحی با رکورد ۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- علیرضا صفری با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم
2- امیر محمد پوشیده رو با رکورد ۷۲.۵ کیلو گرم
3- رامین رسول پور با رکورد ۴۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- مهیار فتحی با رکورد ۸۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+ کیلو گرم
1- هادی ملا باقری با رکورد ۹۵ کیلو گرم
2- علیرضا محمود آبادی با رکورد ۹۵ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان رده سنی
1- محمد محمدی با امتیاز ۹۰/۶۸۴
2- حامد مرتضوی با امتیاز ۹۰/۰۵۴
3- محمد مهدی حسن خانی با امتیاز ۸۷/۸۲۲

• رده بندی تیمی رده
1- تیمی کردستان با امتیاز ۸۷
2- تیمی مازندران با امتیاز ۷۳
3- تیمی چهار محال بختیاری با امتیاز ۷۳

***رده سنی جوانان***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم
1- علیرضا شادمهر با رکورد ۸۷.۵ کیلو گرم
2- عباس احمدی با رکورد ۸۵ کیلو گرم
3- احمد معروف علی با رکورد ۸۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- مهدی صفائیان با رکورد ۹۷.۵ کیلو گرم
2- صالح موسی پور با رکورد ۹۵ کیلو گرم
3- رضا نظری با رکورد ۸۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- عادل امیر پور با رکورد ۱۱۲.۵ کیلو گرم
2- مهدی لطفی نیا با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم
3- حمید مکتبی با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- علیرضا خلیلی با رکورد ۱۳۷.۵ کیلو گرم
2- رضا مختاری با رکورد ۱۳۷.۵ کیلو گرم
3- جواد حق شناس با رکورد ۱۳۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- بابک هوشمند با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم
2- ابوالفضل عباسی با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم
3- بهزاد شاه محمدی با رکورد ۱۴۰کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- حسین سبزی با رکورد ۱۷۵ کیلو گرم
2- مهدی رافتی با رکورد ۱۷۲.۵ کیلو گرم
3- علیرضا شمس الدینی با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- محمد جوادی خواه با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم
2- ناصر رحمانی با رکورد ۱۲۰ کیلو گرم
3- آرین درویشی با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- داود رک رک با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم
2- شاهین خدادادی با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم
3- امیر جعفری استکی با رکورد ۱۸۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- ایمان احمدیان با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم
2- میلاد ساحتی با رکورد ۱۸۲.۵ کیلو گرم
3- علی محمد ملکی با رکورد ۱۷۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- مصطفی خلیلی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم
2- مهرداد جمالی با رکورد ۱۲۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- محمد قلی زاده با رکورد ۱۸۵ کیلو گرم
2- ایمان صانعی با رکورد ۱۸۲.۵ کیلو گرم
3- رضا رئیسی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+کیلو گرم
1- مهدی محمدی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان
1- محمد جوادی خواه با امتیاز ۱۱۷.۰۶
2- حسین سبزی با امتیاز ۱۰۹/۷۷۷۶
3- داود رک رک با امتیاز ۱۰۸/۰۱۸۷

• رده بندی تیمی
1- تیمی کردستان با ۹۹ امتیاز
2- مازندران با امتیاز ۸۹ امتیاز
3- چهارمحال و بختیاری با امتیاز ۸۳

*** رده سنی بزرگسالان***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- مهدی صفائیان با رکورد ۹۷.۵ کیلو گرم
2- صالح موسی پور با رکورد با رکورد ۹۵ کیلو گرم
3- علیرضا قنبری با رکورد ۹۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- امیر صاف دل با رکورد ۱۴۲.۵ کیلو گرم
2- علی محتشمی با رکورد ۱۰۷.۵ کیلو گرم
3- محمد رضا افضلی با رکورد ۹۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- صمد عباسی با رکورد ۱۸۵ کیلو گرم
2- مصطفی قاسمی با رکورد ۱۶۵ کیلو گرم
3- شایان اسدی با رکورد ۱۵۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- ناصر محمدی با رکورد ۱۷۵ کیلو گرم
2- حسین اسدی با رکورد ۱۷۲.۵ کیلو گرم
3- مجتبی دانش فر با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- رسول حسینیان با رکورد ۲۰۲.۵ کیلو گرم
2- ابوالفضل مرادی با رکورد ۱۹۵ کیلو گرم
3- رضا عادل زاده با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- محمد رحیمی با رکورد ۲۱۰ کیلو گرم
2- محسن یار احمدی با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم
3- محمد جوادی خواه با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- حسین صباغ سرای با رکورد ۲۴۲.۵ کیلو گرم
2- امیر محمد آقایی با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم
3- داود نیخنجی با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- حسین رحیمی با رکورد ۲۳۵ کیلو گرم
2- فرشاد مروتی با رکورد ۲۳۰ کیلو گرم
3- حمید رشیدی با رکورد ۲۲۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- ابراهیم شعله با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم
2- مهدی پیری با رکورد ۲۳۰ کیلو گرم
3- کوروش شفیعی با رکورد ۲۳۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- آزاد بهرامی با رکورد ۲۱۰ کیلو گرم
2- جواد نجف نیا با رکورد ۲۰۲.۵ کیلو گرم
3- مسعود یزدی با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+ کیلو گرم
1- سعید رسولی مبارکه با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم
2- مجید رمضانی با رکورد ۱۸۲.۵ کیلو گرم
3- شهرام محمدی نژاد با رکورد ۱۲۰ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان
1- صمد عباسی با امتیاز ۱۴۴/۰۹۶۵
2- ابراهیم شعله با امتیاز ۱۳۹/۵۲۲۵
3- حسین صباغ سرای با امتیاز ۱۳۴/۳۴۵

• رده بندی تیمی
1- تیمی اصفهان با امتیاز ۱۰۳
2- تیمی کرمانشاه با امتیاز ۹۶
3- تیمی گیلان با امتیاز ۸۰

***رده سنی پیشکسوتان مستر یک***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- سید سیاوش اسحاقی با رکورد ۸۵ کیلو گرم
2- رضا شیخیان شهر بابکی با رکورد ۸۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰کیلو گرم
1- شهرام ملا شاهی با رکورد ۹۵ کیلو گرم
2- کیوان نرگسی با رکورد ۹۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- جواد تقی زاده با رکورد ۱۲۷.۵ کیلو گرم
2- رضا صدیق نواز با رکورد ۱۲۰ کیلو گرم
3- مرتضی باقری با رکورد ۱۱۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- حسین اسدی با رکورد ۱۷۲.۵ کیلو گرم
2- سید انور شاهدی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم
3- عباسقلی قربانی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- پژمان امینی با رکورد ۱۷۵ کیلو گرم
2- علی عبادی با رکورد ۱۷۵ کیلو گرم
3- علیرضا برزگر با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- محسن زمانی با رکورد ۱۶۷.۵ کیلو گرم
2- علی کریمی با رکورد ۱۶۵ کیلو گرم
3- مصطفی خیر خواه با رکورد ۱۶۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- محمد حسین آرمان با رکورد ۱۸۷.۵ کیلو گرم
2- محمد سهراب افشاریان با رکورد ۱۶۵ کیلو گرم
3- ایوب بژندی با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- مقام اول محمد حسین نجفی با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم
2- محمد تقوایی پور با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم
3- مجید کرباسیان با رکورد ۱۸۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- آیت آله جعفری با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم
2- امید محمدی با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم
3- عبدالله دهقانی با رکورد ۱۷۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- مهدی قنبری با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم
2- عبدالله قلیچ با رکورد ۲۰۲.۵ کیلو گرم
3- مرتضی آصفی با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰+ کیلو گرم
1- شهرام محمودی نژاد با رکورد ۱۲۰ کیلو گرم

*** رده سنی پیشکسوتان مستر دو***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- محمد رضا کربلایی زاده با رکورد ۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- عزیز زمانی فرد با رکورد ۷۲.۵ کیلو گرم
2- فریدون شربتی با رکورد ۶۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- عرفان حبیبی یا رکورد ۹۵ کیلو گرم
2- مجید صیدی با رکورد ۸۵ کیلو گرم
3- حسینعلی هنری با رکورد ۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- فرامرز زارعی با رکورد ۱۳۷.۵ کیلو گرم
2- نور احمد حافظیان با رکورد ۹۵ کیلو گرم
3- علی صفی زاده با رکورد ۹۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- عظیم حمید زاده با رکورد ۱۵۵ کیلو گرم
2- علیرضا ماندنی با رکورد ۱۵۵کیلو گرم
3- محمود چالاکی با رکورد ۱۵۵کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- محسن کوشک پا با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم
2- احمد رضا شایان با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم
3- مسعود عزیزی با رکورد ۱۴۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- جمشید شفیع زاده با رکورد ۱۹۰ کیلو گرم
2- ناصر سر شویی با رکورد ۱۴۰ کیلو گرم
3- مصطفی چک با رکورد ۱۳۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- سید ولی الله موسوی با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم
2- علی اشرف نرگسی با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم
3- حسین خجندی با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- سید حسین بنی فاطمه با رکورد ۱۵۵ کیلو گرم
2- حسین رحیمی با رکورد ۱۳۵ کیلو گرم
3- علی اکبر غفاری با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر سه***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- حمید حبیب پور با رکورد ۷۵ کیلو گرم
2- سعید انتشاری با رکورد ۵۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- سید عبدالوهاب هاشمی با رکورد ۶۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- الیاس نخعی مقدم با رکورد ۸۵ کیلو گرم
2- حمزه افتخاری با رکورد ۸۰کیلو گرم
3- لطفعلی صادقی با رکورد ۷۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- علی دهستانی با رکورد ۱۱۵ کیلو گرم
2- علی خدا بخشی با رکورد ۹۷.۵ کیلو گرم
3- مهدی صفا با رکورد ۹۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- محمد بهاالدین عزیزی با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم
2- غلام علی بارونی با رکورد ۱۲۵ کیلو گرم
3- میر جلال ولی نژاد با رکورد ۹۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- صالح صالحی زاده با رکورد ۱۱۷.۵ کیلو گرم
2- توفیق سعیدیان با رکورد ۱۱۵ کیلو گرم
3- فرهاد زرد کوهی با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- سیمیک برقی سوارانی با رکورد ۱۳۰ کیلو گرم
2- علیرضا ابراهیم زاده با رکورد ۱۳۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- خدایار خزایی با رکورد ۱۳۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- حسن عرفانی با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم
2- رحمان ابوبکری با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر چهار***
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- رحمت الله زاهدی با رکورد ۴۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- عبدالله دادمهر با رکورد ۸۰ کیلو گرم
2- ابوالقاسم ملک زاده با رکورد ۷۲.۵ کیلو گرم
3- علی حیدری با رکورد ۴۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- حبیب الله شیخی با رکورد ۹۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- عثمان مهران با رکورد ۱۱۲.۵ کیلو گرم
2- عبدالله ریواز با رکورد ۶۰ کیلو گرم
3- محمد زمانی با رکورد ۴۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- عبدالله مالچی با رکورد ۶۰کیلو گرم
2- اکبر نوری با رکورد ۳۵ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان پیشکسوتان
1- حسین اسدی با امتیاز ۱۱۴/۹۸۸۵
2- محسن کوشک پا امتیاز ۱۰۷/۴۴۲
3- محمد حسین نجفی با امتیاز ۱۰۷/۰۶۲

• رده بندی تیمی
1- تیمی اصفهان با امتیاز ۱۵۶
2- تیمی کرمانشاه با امتیاز ۱۵۲
3- تیمی خوزستان با امتیاز ۱۲۸