تسلیت به اسبقیانسید شروین اسبقیان در غم از دست دادن پدر همسر خود عزادار شد.

سید شروین اسبقیان در غم از دست دادن پدر همسر خود عزادار شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ،سید شروین اسبقیان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی وزارت ورزش و جوانان در غم از دست دادن پدر همسر خود داغدار و سیاه پوش شد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن تسلیت به شروین اسبقیان برای پدر همسر ایشان از درگاه خداوند منان آمرزش و برای خانواده محترم و معزز اسبقیان صبر مسئلت دارد.