رقابت های مچ اندازی جایزه بزرگ کاشان برگزار نخواهد شد!رقابت های مچ اندازی جایزه بزرگ کاشان به دلیل عدم تامین مالی توسط میزبان آن، برگزار نخواهد شد.

رقابت های مچ اندازی جایزه بزرگ کاشان به دلیل عدم تامین مالی توسط میزبان آن، برگزار نخواهد شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های مچ اندازی جایزه بزرگ کاشان که قرار بود طی روزهای 27 لغایت 29 شهریور ماه در کاشان برگزار شود به دلیل عدم تامین منابع مالی آن توسط میزبان برگزار نخواهد شد.