جلسه کاربردی کمیته بازاریابی و اقتصادی ورزش در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندامنشست تخصصی کارگروه ارتباط با مدیران ورزش در خصوص جذب مشارکت بخش خصوصی به میزبانی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و با حضور نمایندگان و مسوولان کمیته بازاریابی و اقتصادتعدادی از فدراسیون ها درمحل سالن جلسات دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نشست تخصصی کارگروه ارتباط با مدیران ورزش درخصوص جذب مشارکت بخش خصوصی با حضور عباس نظریان رئیس مرکز مشارکتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در ورزش، ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ، حمید علی صمیمی رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین و تنی چند از نمایندگان فدراسیونهای ورزشی به میزبانی فدراسیون در محل سالن جلسات دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی برگزار شد. در ابتدای این نشست عباس نظریان رئیس مرکز مشارکتهای اقتصادی و سرمایه گذاری در ورزش در خصوص اهمیت توجه به گردشگری ورزشی ، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اقتصاد ورزشی، سهم ورزش در درآمدهای ناخالص ملی و .... صحبت و استناد به صحبتهای رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت : چنین بنظر می رسد که سال هاست دوره مدیران هزینه تمام شده است.

نظریان گفت: واقعیت این است که ما تا به امروز مدیرانی که بتوانند از ظرفیت های در اختیار تولید و مدیریت درآمد کرده و از آن درآمدهای خود هزینه کنند تربیت نکرده ایم.
نظریان گفت: در مرکز مشارکت های اقتصادی ما به دنبال این هستیم که یک تغییر رویکرد بوجود بیاوریم.

وی در ادامه گفت: لازم است همه فدراسیونها عملکرد کمیته های بازاریابی و اقتصادی را تقویت کنند و با نگاه متفاوت تری به فلسفه وجودی آنها بنگرند. استفاده از تمامی ظرفیت ها ی علمی، تجربی و اجرایی در سطح ورزش باید در کمیته مد نظر قرار گیرد.


نظریان گفت: وظیفه ذاتی مرکز مشارکت ها و سرمایه گزاری، رونق اقتصاد ورزش، کمک به توسعه گردشگری ورزشی و جذب سرمایه در ورزش می باشد.

نظریان گفت : در شرایط کنونی اگر کسی نتواند در کنار بازار حرکت کند و ارتباط محاوره ای و کلامی مناسب نداشته باشد نمی شود به موفقیت رسید، چرا که تنها با کتاب و مقاله و این حرف ها هیچ اتفاقی برای فدراسیونها نخواهد افتاد.

در ادامه ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام در ابتدای سخنان خود از نداشتن ساختار مناسب انتقاد کرد و گفت: همه این اتفاق ها که شما به دنبال آن هستید ، زمانی خواهد افتاد که اختیارات تعریف شده فدراسیون ها در این زمینه بیشتر شود.

پورعلی فرد در ادامه گفت : تا زمانی که محدودیت های اساسنامه ای و آئین نامه ای درست نشود ما موفق نخواهیم شد، کاری انجام دهیم.
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: قبل از هر کاری باید یک کمیته تخصصی برای تحلیل مسائل مالی و اقتصادی بخش ورزشی پاسخ فراهم آوریم تا به موفقیت برسیم.

در ادامه صمیمی رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین گفت: اینکه می خواهیم خیلی زود به نتیجه برسیم، مشکل ایجاد خواهد کرد . ما باید بپذیریم که در این 40 سال کارهای بسیاری انجام داده ایم و کارهایی هم باید انجام می داده ایم که نداده ایم.

صمیمی گفت: بپذیریم که تفاوت ورزش اقتصادی با اقتصاد ورزشی بسیار زیاد است و هر کدام از آنها تعاریف خاص خودشان را دارند.
در ادامه جلسه گفت و شنود بین حاضرین ادامه و در نهایت با یک جمع بندی مناسب جلسه به پایان رسید.


لازم به ذکر است، در این جلسه مسوولین کمیته های بازاریابی و اقتصادی فدراسیون های رزمی، دوچرخه سواری، بدنسازی و پرورش اندام، ورزش پهلوانی و زورخانه ای حضور داشتند و مسائل و چالش های خود را مطرح کردند.

در پایان مقرر شد پس از پایان نشست با کمیته تخصصی بازاریابی و اقتصاد ورزشی برای بررسی موضوعات در سطح مرکز مشارکت های اقتصادی برگزار گردد.