رقابت های قهرمانی کشور در زنجان برگزار می شودمیزبانی رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی کشور به استان زنجان رسید.

میزبانی رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی کشور به استان زنجان رسید.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک قهرمانی کشور (انتخابی تیم های ملی) جهت حضور در رقابت های جهانی فجیره امارات طی روزهای 17 لغایت 19 مهر ماه در زنجان برگزار خواهد شد. رقابت هایی که زنجان از همین حالا مقدمات برگزاری خوب آن را فراهم آورده اند.