دیدار معاونت حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان با رئیس فدراسیونمعاونت حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان در محل فدراسیون با ناصر پورعلی فرد دیدار و گفت وگو کرد.

معاونت حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان در محل فدراسیون با ناصر پورعلی فرد دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، جمشید تقی زاده معاونت حقوقی، پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان صبح امروز یکشنبه 27 مرداد ماه با حضور در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون دیدار و گفت و گو کرد.

اهمیت ارتباط روسای هیات ها با مدیران کل، هماهنگی در امور استان ها و نحوه مشارکت بیشتر هیات ها در امورات استان ها و امور مجلس از اهم موضوعاتی بود که طرفین درباره آن به گفت و گو پرداختند.

پورعلی فرد در پایان این دیدار از حضور تقی زاده در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام اظهار تشکر کرد.