نشان ويژه براي باشگاههاي طرفدار محيط زيستبا همکاری مشترک کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک و فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام باشگاه های حامی محیط زیست نشان G2 دریافت می کنند.

با همکاری مشترک کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک و فدراسیون بدنسازی وپرورش اندام باشگاه های حامی محیط زیست نشان G2 دریافت می کنند.به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، با همکاری مشترک کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک و فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام باشگاه های حامی محیط زیست نشان G2 دریافت می کنند.

اولین سمینار مدیریت ورزش سبز با حضور مهرافزا منوچهري رییس کمیسیون ورزش ومحیط زیست كميته ملي المپيك و مهدي نصيبي دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و با حضور بیش از 60 نفر از علاقه مندان برگزار شد.

در این سمینار 25 امتیازی، دکتر بهمن پور و سركار خانم فرساد مباحث مربوط به محیط زیست و ورزش را تدریس نمودند.
همچنین در این مراسمی , ویژه از پروتکل باشگاههای سبز موسوم به G2 رونمایی شد.

بر اساس دستورالمعل مورد توافق کمیته ملی المپیک و فدراسیون بدنسازی و پررش اندام باشگاههای حامی محیط زیست نشان G2 دریا فت مي نمایند.

در پایان مراسم دو تن از قهرمانان ملی این رشته پرطرفدار آقایان محسن صمدی و حسن خسروآبادی به عنوان سفیران محیط زیست معرفی شدند.