حکم ریاست کمیته انضباطی برای عبدی پورمحرم عبدی پور با حکم ناصر پورعلی فرد به عنوان رئیس کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد.

محرم عبدی پور با حکم ناصر پورعلی فرد به عنوان رئیس کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، پیش از ظهر امروز 20 مرداد ماه ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون طی حکمی محرم عبدی پور را به سمت مسوول کمیته انضباطی فدراسیون منصوب کرد.

همچنین امروز احکام ابوالفضل حسن زاده و سعید ره انجام نیز به عنوان اعضای کمیته انضباطی صادر و به آنها اهدا شد.