جلسه مشورتی خوب در محل فدراسیوندر ارتباط با اتفاقات چند روز اخیر، پیش از ظهر امروز 19 مرداد ماه جمعی از پیشکسوتان جامعه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام یک جلسه مشورتی خوب را با رئیس فدراسیون برگزار کردند.

در ارتباط با اتفاقات چند روز اخیر، پیش از ظهر امروز 19 مرداد ماه جمعی از پیشکسوتان جامعه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام یک جلسه مشورتی خوب را با رئیس فدراسیون برگزار کردند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت گسترده پیشکسوتان، حرف های آن ها را شنید و مقرر گشت که در جمع بندی موضوع و تصمیم نهایی از آنها استفاده شود.

در نشست امروز 19 مرداد ماه قرار شد که در آینده و پس از دعوت طرفین جهت حضور در جلسه کمیته انضباطی، درباره آنها تصمیم گیری لازم صورت پذیرد.