اعضای ستاد برگزاری رقابت های مچ اندازی جایزه بزرگ کاشان معرفی شدنداعضای ستاد برگزاری رقابت های مچ اندازی جایزه بزرگ کاشان (جام شهدای طلائیه) معرفی شدند

اعضای ستاد برگزاری رقابت های مچ اندازی جایزه بزرگ کاشان (جام شهدای طلائیه) معرفی شدند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، طی جلسه ای که در محل فرمانداری کاشان برگزار شد، اعضاء ستاد برگزاری مسابقات مچ اندازی جایزه بزرگ کاشان (جام شهدای طلائیه) این چنین معرفی شدند.

عباس قپانی پور: رئیس ستاد برگزاری مسابقات
محمدجواد سلامیان: قائم مقام ستاد برگزاری مسابقات
محمد جهان آرایی: مسوولان اجرایی مسابقات
ملک ارسلان مسعودی: دبیر اجرایی مسابقات
عزت رجبلو: ناظر فنی مسابقات و رئیس کمیته مچ اندازی فدراسیون
مهدی نصیبی: نماینده تام الاختیار فدراسیون
محمدرضا نصرالله زاده: مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی و سخنگوی مسابقات