يزداني، سياهپوش شدمحسن يزداني يكي از قهرمانان حرفه اي كشورمان در غم از دست دادن پدر سوگوار و سياهپوش شد.

محسن يزداني يكي از قهرمانان حرفه اي كشورمان در غم از دست دادن پدر سوگوار و سياهپوش شد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام محسن يزداني از قهرمانان حرفه اي كشورمان ، سرمربي اسبق تيم هاي ملي و ..... در غم از دست دادن پدر داغدار و سياهپوش شد.

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام اين مصيبت جانكاه را به خانواده محترم و معزز يزداني تسليت گفته ، براي آن مرحوم آمرزش و براي بازماندگان ازدرگاه خداوند متعال صبر مسئلت دارد .