مراسم رونمایی از پروتکل باشگاه های سبز G2

سفیران محیط زیست فدراسیون معرفی می شوندمراسم رونمایی از پروتکل باشگاه های سبز و معرفی سفیران محیط زیست فدراسیون روز چهارشنبه 16 مرداد ماه در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

مراسم رونمایی از پروتکل باشگاه های سبز و معرفی سفیران محیط زیست فدراسیون روز چهارشنبه 16 مرداد ماه در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، پروتکل باشگاه های سبز موسوم به G2 با مشارکت کمیسیون محیط زیست فدراسیون و کمیته ملی المپیک تهیه و برای حفاظت از محیط زیست و بهره گیری باشگاه ها و ورزشکاران در اماکن بسته به روز رسانی شده است.
گفتنی است با تشکیل کمیته محیط زیست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و اهمیت موضوع، در مراحل بعدی کار، اجرای پروتکل های بین المللی با تاکید بر زیست بوم ایرانی در دستور کار قرار خواهد گرفت.