مازندران هیات برتر سال 97 شدهیات بدنسازی و پرورش اندام استان مازندران با 779 امتیاز به عنوان هیات برتر سال 1397 معرفی شد.

هیات بدنسازی و پرورش اندام استان مازندران با 779 امتیاز به عنوان هیات برتر سال 1397 معرفی شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، ارزیابی عملکرد سالیانه هیات های سراسر کشور در سال 1397 انجام و اعلام شد. در این رتبه بندی مازندرانی ها با 779 امتیاز توانستند، عنوان استان برتر در جمع استان های دیگر کشور را به خود اختصاص دهند.