استقبال پرشکوه از ملی پوشان

سرافرازان به وطن بازگشتندتیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک ایران با شایستگی از رقابت های آسیایی چین به وطن بازگشتند.

تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک ایران با شایستگی از رقابت های آسیایی چین به وطن بازگشتند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک ایران با کسب 8 مدال طلا، 3 مدال نقره و 2 مدال برنز و باشایستگی به وطن بازگشته و مورد استقبال کم نظیر مدیران، پیشکسوتان، خانواده محترم ورزشکاران و ... قرار گرفتند.