تقدير فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام از گروه رسانه اي حاضر در رقابتهاي هاربين چينفدراسيون بدنسازي و پرورش اندام از تلاش ستودني گروه رسانه اي حاضر در رقابت هاي قهرماني آسيا تقدير كرد.

فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام از تلاش ستودني گروه رسانه اي حاضر در رقابت هاي قهرماني آسيا تقدير كرد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ، اين فدراسيون بخاطر تلاش هاي قابل تحسين گروه رسانه اي حاضر در رقابت هاي قهرماني آسيا در هاربين چين تشكر كرد. گروهي متشكل از علي رجبي عكاس، سياوش خلباني و جواد ايژكي تصوير بردار و مستند ساز كه در طول برگزاري مسابقات با عكسها و فيلم هاي خوب خود صحنه ها و تصاوير زيبايي را خلق كردند.