بي نظمي چيني ها صداي همه را درآورد!

چيني هاي ميزبان، با بي برنامگي خود صداي همه را در آوردندمسابقات بادي كلاسيك هم امروز یکشنبه 6 مرداد ماه برگزارمي شود.

مسابقات بادي كلاسيك هم امروز یکشنبه 6 مرداد ماه برگزارمي شود.به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام چيني ها براي اينكه بتوانند مسابقات را قبل از بازگشت پاول به لهستان به پايان برسانند فرياد اعتراض همه را در آوردند.

با آنكه از قبل اعلام شده بود كه رقابت هاي بادي كلاسيك قهرماني آسيا در روز دوشنبه 7 مرداد ماه برگزار مي شود اما چيني هاي ميزبان ساعاتي قبل اعلام كردند كه رقابت هاي بادي كلاسيك هم امروز یکشنبه 6 مرداد ماه برگزار خواهد شد تا پنجاه و سومين دوره رقابت هاي هاي پرورش اندام، بادي كلاسيك و فيزيك قهرماني آسيا شروع نشده به پايان برسد.