دومي (كامران) پايان كار ايران در رقابت هاي فيزيك آسيا بود!رنگ مدال سيد مهراد كامران براي فيزيك ايران در رقابت هاي آسيايي هاربين چين نقره اي بود.

رنگ مدال سيد مهراد كامران براي فيزيك ايران در رقابت هاي آسيايي هاربين چين نقره اي بود.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، سيد مهراد كامران در رقابت هاي فيزيك قهرماني آسيا در دسته قدي ١٨٢ سانتي متر در هاربين چين و در يك رقابت نزديك با ورزشكار كشور ميزبان چين به عنواني بهتر از دومي دست پيدا نكرد تا پايان كار ورزشكاران كشورمان در رقابت هاي فيزيك قهرماني آسيا نقره اي باشد.