ترتيب برگزاري مسابقات قهرماني آسيا مشخص شدترتيب برگزاري رقابت هاي پرورش اندام ، فيزيك و بادي كلاسيك قهرماني آسيا مشخص شد.

ترتيب برگزاري رقابت هاي پرورش اندام ، فيزيك و بادي كلاسيك قهرماني آسيا مشخص شد.


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام، ترتيب برگزاري پنجاه و سومين دوره رقابت هاي قهرماني آسيا در هاربين چين مشخص شد.

مسابقات ساعت ٩ صبح فردا با برگزاري رقابت هاي فيزيك آغاز و تا ساعت ١٢ وبا معرفي اورال اين رشته ادامه خواهد داشت.

بعد از ظهر و از ساعت ١٤/٣٠ رقابت هاي پرورش اندام شروع و تا معرفي قهرمان قهرمانان آن ادامه خواهد داشت.

رقابت هاي بادي كلاسيك قهرماني آسيا نيز از ساعت ١٤/٣٠ روز دوشنبه آغاز مي شود و رقابت هاي اين رشته با معرفي اورال به پايان خواهد رسيد.