اعلام زمان آزمون تئوری مربیگری درجه یک پرورش اندامزمان برگزاری آزمون تئوری مربیگری درجه یک بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.

زمان برگزاری آزمون تئوری مربیگری درجه یک بدنسازی و پرورش اندام اعلام شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، آزمون تئوری مربیگری درجه یک بدنسازی و پرورش اندام ساعت 14:30 روز جمعه 18 مرداد ماه برگزار می شود. داوطلبان می توانند با در دست داشتن کارت ملی در محل برگزاری آزمون واقع در میدان توحید، خیابان پرچم، کانون فرهنگی توحید حاضر و آماده برگزاری آزمون تئوری تخصصی باشند.