عرضه کتاب سال پرورش اندام در نمایشگاه بین المللیکتاب سال پرورش اندام ایران در سال 97 چاپ و آماده عرضه به علاقه مندان شد.

کتاب سال پرورش اندام ایران در سال 97 چاپ و آماده عرضه به علاقه مندان شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، کتاب سال 97 در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی برای نخستین بار به علاقه مندان عرضه خواهد شد.