اعلام قبول شدگان ازمون مجدد داوری درجه یکاسامی قبول شدگان آزمون مجدد داوری درجه یک پرورش اندام اعلام شد.

اسامی قبول شدگان آزمون مجدد داوری درجه یک پرورش اندام اعلام شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، فهرست قبول شدگان آزمون مجدد داوری درجه یک پرورش اندام که در تاریخ 22 خرداد ماه برگزار شده بود به شرح ذیل اعلام شد.

مهدی توکلی، محمدعلی خراسانی، حسین عباسی، ناصر لک، علی طوقیان، داریوش عادلی، صارم لشگری پور، مهدی منوچهری، اسماعیل گنجه فرد و سید مهدی خوش نظر