ترکیب تیم های ملی کامل شدبا حضور اعضای کمیته فنی ترکیب نهایی تیم های ملی کامل شد.

با حضور اعضای کمیته فنی ترکیب نهایی تیم های ملی کامل شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، سرانجام و پس از بازبینی دوباره ای که در 2 وزن 80 و 100+ کیلو گرم در روز یکشنبه 9 تیر ماه در محل فدراسیون انجام گرفت، ترکیب نهایی تیم های اعزامی به رقابت های آسیایی چین این چنین مشخص شد.

***پرورش اندام***
• 55 کیلو گرم: مسلم صحتی اصل
• 65 کیلو گرم: محسن هادی نژاد
• 70 کیلو گرم: علی شیروانی
• 75 کیلو گرم: امید کریمی
• 80 کیلو گرم: صادق احمدی
• 85 کیلو گرم: یاسر بخرد
• 90 کیلو گرم: مهدی ارزشمند
• 100 کیلو گرم: محمود شریف پور
• 100+ کیلو گرم: حسن خسرو آبادی

***فیزیک***
• 170 سانتی متر: سید محمد لهسائی
• 178 سانتی متر: ایوب بسامی
• 182 سانتی متر: سید مهراد کامران

***بادی کلاسیک***
• 165 سانتی متر: فرشاد آقابابایی
• 168 سانتی متر: احمدرضا عبدالهی
• 175 سانتی متر: سید عظیم متولی
• 180 سانتی متر: سجاد حیدری