تیم های ملی با 16 ورزشکار راهی چین می شوندتیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک با 16 ورزشکار، یک مربی، یک سرپرست، یک نماینده وزارت ورزش و جوانان و یک پزشک به رقابت های آسیایی اعزام خواهند شد.

تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک با 16 ورزشکار، یک مربی، یک سرپرست، یک نماینده وزارت ورزش و جوانان و یک پزشک به رقابت های آسیایی اعزام خواهند شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با موافقت شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان با سفر تیم 20 نفره ایران به رقابت های آسیایی چین موافقت شد. تیمی که قرار است؛ 16 ورزشکار، یک سرپرست، یک مربی، یک پزشک و یک نماینده از وزارت ورزش و جوانان به ن رقابت ها اعزام شود.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با صدور این خبر از محبت های وزیر محترم ورزش و جوانان و اعضاء محترم شورای برون مرزی تشکر و قدردانی کرد.