شنیتا لک پور حضور در تیم ملی را از دست دادشنیتا لک پور نفر منتخب فیزیک در دسته قدی 174 سانتی متر بدلیل کسری مدارک از همراهی تیم ملی بازماند.

شنیتا لک پور نفر منتخب فیزیک در دسته قدی 174 سانتی متر بدلیل کسری مدارک از همراهی تیم ملی بازماند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، شنیتا لک پور که روز ثبت نام رقابت های انتخابی با تعهد خود بدلیل کسری مدارکی که داشت در مسابقات حاضر شده بود، بدلیل کمبود زمان همراهی با تیم ملی فیزیک ایران در رقابت های آسیایی چین را از دست داد.