تقدیر از بزرگان و پیشکسوتانفدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از حضور بزرگان و پیشکسوتان در رقابت های انتخابی تیم های ملی تشکر کرد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از حضور بزرگان و پیشکسوتان در رقابت های انتخابی تیم های ملی تشکر کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از حضور دلگرم کننده و تاثیر گذار بزرگان و پیشکسوتان این رشته در رقابت های انتخابی تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک تشکر و حضور انها را یک حضور موثر برای تقویت روحی قهرمانان و برگزار کنندگان مسابقات دانست.