تقدیر فدراسیون از اصحاب رسانهفدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به جهت پوشش خوب رسانه ای رقابت های انتخابی تیم های ملی از اصحاب رسانه قدردانی کرد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به جهت پوشش خوب رسانه ای رقابت های انتخابی تیم های ملی از اصحاب رسانه قدردانی کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، نمایندگان اصحاب رسانه جمعه 31 خرداد ماه در جریان رقابت های انتخابی تیم های ملی با حضور پر رنگ و اثر گذار خود باعث رونق کیفی هرچه بیشتر مسابقات شدند و ثابت کردند که پیشرفت ورزش بدنسازی و پرورش اندام در جامعه ورزش علاقمندان خاص خودش را دارد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ضمن تقدیر از اصحاب رسانه برای تمامی آنها از درگاه خداوند منان آرزوی موفقیت دارد.