دعوت از سرمایه های پرورش اندام برای حضور در رقابتهای انتخابی تیم های ملیفدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از بزرگان و پیشکسوتان ورزش پرورش اندام برای حضور در رقابت های انتخابی تیم های ملی دعوت کرد.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از بزرگان و پیشکسوتان ورزش پرورش اندام برای حضور در رقابت های انتخابی تیم های ملی دعوت کرد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بزرگان و پیشکسوتان و سرمایه های اصلی ورزش بدنسازی و پرورش اندام برای عیار بخشی و بالا رفتن سطح کیفی رقابت های انتخابی تیم های ملی به این رقابت ها دعوت شدند.

گفتنی است، رقابت های انتخابی تیم های ملی روز 31 خرداد ماه در ورزشگاه کارگران تهران برگزار خواهد شد.