برترین های پرس سینه کشور معرفی شدند



مسابقات پرس سینه با لواز قهرمانی باشگاه های کشور با معرفی نفرات برتر رده های سنی مختلف در مشهد مقدس به کار خود پایان داد.

مسابقات پرس سینه با لواز قهرمانی باشگاه های کشور با معرفی نفرات برتر رده های سنی مختلف در مشهد مقدس به کار خود پایان داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات پرس سینه با لوازم قهرمانی باشگاه های کشور با حضور ۱۵۰ نفر شرکت کننده از ۱۶ استان در شهر مشهد مقدس از تاریخ ۱۸ خرداد ماه الی ۲۰ خرداد برگزار گردید که در پایان این دوره از مسابقات نتایج زیر بدست آمد .

***رده سنی نوجوانان***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم
1- مرتضی خانه ششدری با رکورد ۸۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- جواد همایون با رکورد ۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- رضا قدرتی مقدم با رکورد ۱۱۰‌ کیلو گرم
2- امید الهی با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- سعید جوادیان با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم
2- پوریا خرداشیان با رکورد ۸۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- محمد امین کریمی با رکورد ۱۵۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- عابد سعیدیان با رکورد ۱۰۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم
1- امیر حسین حسین نژاد با رکورد ۱۰۵ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان
1- محمد امین کریمی با امتیاز ۸۹/۲۵۸۳
2- مرتضی خانه ششدری با امتیاز ۷۸/۷۹۲
3- رضا قدرتی مقدم با امتیاز ۷۴/۲۷۲

• رده بندی تیمی رده سنی نوجوانان
1- تیم خراسان رضوی با امتیاز ۷۵
2- تیم سیستان و بلوچستان با امتیاز ۳۰ امتیاز
3- تیم خراسان رضوی ب با امتیاز ۱۲

***رده سنی جوانان***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم
1- مصطفی فیروزی با رکورد ۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- مهراب خوش دامن با رکورد ۷۲.۵ کیلو گرم
2- امیر حسین اسماعیلی با رکورد ۶۷.۵
***رده سنی بزرگسالان***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- سید سعید موسوی با رکورد ۱۳۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- علی نیک‌خلق با رکورد ۱۲۰ کیلو گرم
2- احمد رضا رحیمی با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- صالح محمدی با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم
2- بهزاد بهرامی با رکورد ۱۵۵ کیلو گرم
3- فرزاد سلامی زارع با رکورد ۱۵۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- عادل منوچهری با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم
2- محمد حسین حسینخانی با رکورد ۱۸۵ کیلو گرم
3- ناصر محمدی با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- داود خضری نیا با رکورد ۲۲۵ کیلو گرم
2- عباس یعقوبی با رکورد ۲۰۷.۵ کیلو گرم
3- مصطفی حجتی با رکورد ۲۰۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- علی عبائیان با رکورد ۲۲۷.۵ کیلو گرم
2- جلال الدین رحمانی با رکورد ۲۲۵ کیلو گرم
3- محمد جوادی خواه با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- محمد حسین علیزاده با رکورد ۲۸۰ کیلو گرم
2- شهرام اسدی با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم
3- پرویز محمدی با رکورد ۱۳۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- افشین رجبی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم
2- میثم عرفانی فراز با رکورد ۲۱۵ کیلو گرم
3- عارف رحیمی با رکورد ۲۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- سید محمد حسینی با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم
2- عباس سنائی با رکورد ۲۴۲.۵ کیلو گرم
3- کوروش عالی نسب با رکورد ۲۳۲.۵ کیلو گرم


• قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان
1- علی عبائیان با امتیاز ۱۳۳/۹۷۴۸
2- جواد غلامی مقدم با امتیاز ۱۲۸/۵۹
3- فرید صالحی با امتیاز ۱۲۴/۴۸

• رده بندی تیمی رده سنی جوانان
1- تیم خراسان رضوی با امتیاز ۸۳
2- تیم فارس با امتیاز ۳۰
3- تیم قهرمانی سنندج با امتیاز ۲۷

***رده سنی پیشکسوتان مستر یک***
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- علی ابراهیمی با رکورد ۱۳۰کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- مهدی زارع با رکورد ۱۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- عباس یعقوبی با رکورد ۲۰۷.۵ کیلو گرم
2- علی برزگر با رکورد ۱۸۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- جعفر شعبانی با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم
2- رضا فاضل زاده با رکورد ۱۲۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- علیرضا رشیدی با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم
2- حسن صبح مفرحبا رکورد ۱۹۷.۵ کیلو گرم
3- یونس رضایی با رکورد ۱۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- افشین رجبی با رکورد ۲۵۰ کیلو گرم
2- محتشم خزیمه با رکورد ۲۰۵ کیلو گرم
3- رضا عباسی با رکورد ۲۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- سید محمد حسینی با رکورد ۲۶۵ کیلو گرم
2- داود شرفی با رکورد ۲۲۰ کیلو گرم
3- علی سهیل زاده با رکورد ۱۳۵ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر دو ***
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- هادی محمدی با رکورد ۷۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- جمشید زهی با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- حسین رحیمی با رکورد ۱۲۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- بهمن اردشیری با رکورد ۱۰۵ کیلو گرم
2- محمود کریمی دهنوی با رکورد ۱۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- مرتضی ارجمند با رکورد ۱۵۰ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر سه***
• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم
1- علی فرهومند با رکورد ۵۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- محمد اسماعیل اکبری یاری با رکورد ۹۵ کیلو گرم
2- الیاس نخعی مقدم با رکورد ۸۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- کریم گرشاسبی با رکورد ۱۳۵ کیلو گرم
2- حسین رضایی با رکورد ۱۰۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- بهاالدین عزیزی با رکورد ۱۴۵ کیلو گرم
2- امین آقا چراغی با رکورد ۹۰ کیلو گرم
3- حسن وفا دوست با رکورد ۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم
1- کریم ملیح با رکورد ۸۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- علیرضا ابراهیم زاده با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم
1- وحید نبوتی با رکورد ۱۲۵ کیلو گرم
2- جواد زحمتکش با رکورد ۱۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم
1- حسن عرفانی با رکورد ۱۳۵ کیلو گرم

***رده سنی پیشکسوتان مستر چهار***
• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
1- سید محمد علی جعفری با رکورد ۵۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- حسین وحدتی با رکورد ۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم
1- حبیب اله شیخی با رکورد ۱۰۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم
1- عبداله مالچی با رکورد ۷۰ کیلو گرم

• قهرمان قهرمانان رده سنی پیشکسوتان
1- سید محمد حسینی با امتیاز ۱۳۸/۳۳
2- افشین رجبی با امتیاز ۱۳۴/۱۷۵
3- عباس یعقوبی با امتیاز ۱۳۰/۰۶۱

• رده سنی تیمی پیشکسوتان
1- تیم خراسان رضوی با امتیاز ۱۶۱
2- تیمی شهرداری ساوه با امتیاز ۸۴
3- تیمی مازندران با امتیاز ۷۲