برگزاری جلسه هیات رئیسه در محل فدراسیونجلسه هیات رئیسه فدراسیون روز سه شنبه 21 خرداد ماه در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.

جلسه هیات رئیسه فدراسیون روز سه شنبه 21 خرداد ماه در محل فدراسیون برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، جلسه هیات رئیسه فدراسیون روز سه شنبه 21 خرداد ماه برگزار خواهد شد. قرار است در جلسه روز سه شنبه اعضای هیات رئیسه فدراسیون در خصوص مسائلی مانند نحوه اعزام تیم های ملی به رقابت های آسیایی چین، بحث میزبانی رقابت های قهرمانی کشور، مشارکت فدراسیون در امور نمایشگاهی، بررسی تعرفه های آموزشی و ... بحث و تبادل نظر و در نهایت تصمیم گیری کنند.