برنامه رقابت های انتخابی اعلام شد؛

بادی کلاسیک اول، پرورش اندام آخررقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک انتخابی تیم های ملی روز جمعه 31 خرداد ماه برگزار خواهد شد.

رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک انتخابی تیم های ملی روز جمعه 31 خرداد ماه برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با توجه به حذف 2 رشته فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک از رقابت های انتخابی، وزن کشی این رقابت ها به جای چهارشنبه 29 خرداد ماه، از ساعت 15 لغایت 19 روز پنج شنبه 30 خرداد در محل ورزشگاه کارگران برگزار خواهد شد.

گفتنی است، رقابت های انتخابی تیم های ملی از ساعت 9 صبح روز جمعه 31 خرداد ماه با برگزاری رقابت های باد ی کلاسیک آغاز خواهد شد و متعاقب آن ورزشکاران در رشته های فیزیک و پرورش اندام با هم به رقابت خواهند پرداخت.