شفافيت خبرياين روزها بحث پيش آمده بر سر عدم برگزاري رقابت هاي فيزيك كلاسيك و ماسكولار فيزيك در رقابت هاي انتخابي و متعاقب آن رقابت هاي آسيايي به حق باعث بروز انتقاداتي به فدراسيون و برخي افراد درگير در آن شده است ، انتقاداتي كه بدون آنكه بخواهيم دنبال مقصر گشته و خود را از آن بري كنيم ، جهت تنوير افكار عمومي برخي توضيحات را ضروري دانسته و مي دانيم .

— فدراسيون در بخشنامه اوليه خود اعلام كرد كه در صورت برگزاري مسابقات فيزيك كلاسيك و ماسكولار فيزيك در رقابت هاي آسيايي نسبت به برگزاري مسابقات ، انتخاب و اعزام نفرات اهتمام خواهد ورزيد .
— فدراسيون طي اين مدت با رايزني و تماس هاي خود با فدراسيون آسيايي نهايت تلاش خود را كرد تا مسابقات اين دو رشته نيز برگزار شود كه طي هفته گذشته پاسخ صريح مسئولان برگزاري را در خصوص عدم برگزاري دريافت و متعاقب آن اطلاع رساني مناسب را انجام داد .
— فدراسيون ضمن احترام به ورزشكاران ، مربيان و اصحاب رسانه باستحضار مي رساند كه از آنجا كه جلو ضرر از هر كجا كه گرفته شود منفعت است ، اين تصميم را اتخاذ و اعلام كرد
در پايان اميدواريم كه دوستان به جاي اينكه بدنبال مقصر باشند و انگشت اشاره خود را به سوي اين و آن بگيرندو يا به حمايت از اين و آن بپردازند راه حل پيشنهاد كرده و بفرمايند چنانچه آنها در مقام تصميم گيري قرار مي گرفتند چه تصميمي را اتخاذ مي نمودند .
با تشكر از تمامي دوستاني كه نشان مي دهند دغدغه اين رشته را داشته و دارند.