رقابت های انتخابی تیم ملی در سه رشته برگزار خواهد شدبر اساس آخرین تغییرات ایجاد شده در برنامه ریزی مسابقاتی فدراسیون آسیا، رقابت های انتخابی تیم ملی در 3 رشته پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک برگزار خواهد شد.

بر اساس آخرین تغییرات ایجاد شده در برنامه ریزی مسابقاتی فدراسیون آسیا، رقابت های انتخابی تیم ملی در 3 رشته پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با توجه به برگزاری رقابت های آسیایی چین در 3 رشته پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک، مسابقات انتخابی تیم های ملی نیز طی روزهای 29 لغایت 31 خرداد ماه در ورزشگاه کارگران در این 3 رشته برگزار شده و مسابقاتی تحت عنوان فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک برگزار نخواهد شد.