تسلیت به خانواده قرائیخانواده بزرگ قرائی در سگو از دست دادن پدر سوگوار شدند.

خانواده بزرگ قرائی در سگو از دست دادن پدر سوگوار شدند.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، برادران قرائی در غم از دست دادن پدر بزرگوارشان سوگوار و سیاه پوش شدند.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، این ضایعه دردناک را به خانواده بزرگ قرائی تسلیت گفت و برای آن مرحوم آمرزش و برای خانواده محترم و معزز قرائی صبر از درگاه خداوند منان مسئلت دارد.