مجيد مظفري داغدار شدمجيد مظفري مربي با اخلاق ، داور بين المللي و ... در غم از دست دادن مادر سياهپوش شد .

مجيد مظفري مربي با اخلاق ، داور بين المللي و ... در غم از دست دادن مادر سياهپوش شد .


به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام مجيد مظفري مربي بااخلاق ، داور بين المللي و .......... در غم از دست دادن مادر بزرگوارش داغدار و سياهپوش شد .
فدراسيون بدننسازي و پرورش اندام ضمن ابراز همدردي با مجيد مظفري عزيز براي آن مرحومه آمرزش و برادي خانواده محترم و معززمظفري صبر از درگاه خداوند منان مسئلت دارد .