بازي در خانه حريف



فوتبالي ها با اين اصطلاح كاملا آشنا هستند و هميشه از توانايي هاي خود و تيمشان در بازي در خانه حريف حرف مي زنند و جالب اينكه آنهايي كه اين نوع بازي را خوب بلدند هميشه يك گام از حريفان فرضي خود جلوترند.

فوتبالي ها با اين اصطلاح كاملا آشنا هستند و هميشه از توانايي هاي خود و تيمشان در بازي در خانه حريف حرف مي زنند و جالب اينكه آنهايي كه اين نوع بازي را خوب بلدند هميشه يك گام از حريفان فرضي خود جلوترند.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، عصر ديروز يك شايعه و يك خيالبافي از سوي داستانسرايان هميشگي بسرعت برق و باد در سطح شهر پيچيد .

در بعد از ظهر دهمين روز از ماه مبارك رمضان آقايان بازنده هميشگي اعلام كردند كه رئيس فدراسيون بدنسازي جاي خودش را به كس ديگري داده و عطاي ماندن را به لقايش بخشيده و جا را براي مدعيان رياست فدراسيون باز كرده است.

خيالبافان كم اطلاع كه گويا علاقه اي هم به كسب اطلاعات در زمينه ورزش و جابجايي هاي آن نداشته و ندارند شايعه كردند كه بر اساس وعده اي كه پيش تر از اينها داده بودند بزودي برخواهند گشت و فدراسيون را به آرمانسرايي رويايي بدل خواهند ساخت، خبري كه مثل خيلي از خبرهاي ديگر اين چنيني واهي بودن آن خيلي زود مشخص شذ و چهره خيلي ها را دوباره عيان ساخت همان هايي كه گويا نمي دانند كه هر آمدني را رفتني است اما اين رفتن بدون هـيچ شك و شبهه اي به آمدن آنها ختم نخواهد شد.

هر چند كه خود اين دوستان هم خوب مي دانند كه رئيس فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام حالا حالاها ماندني است و هر زمان كه خودشان بخواهند رفتن خود را اعلام و مسير را نيز براي رئيس بعدي فدراسيون هموار خواهند كرد.