کارگران میزبان رقابت های انتخابیرقابت های انتخابی تیم ملی طی روزهای 29 لغایت 31 خرداد ماه در ورزشگاه کارگران تهران برگزار خواهد شد.

رقابت های انتخابی تیم ملی طی روزهای 29 لغایت 31 خرداد ماه در ورزشگاه کارگران تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات انتخابی تیم های ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک، فیزیک و ... طی روزهای 29 لغایت 31 خرداد ماه در ورزشگاه کارگران تهران برگزار خواهد شد.
گفتنی است، وزن کشی این رقابت ها روز چهارشنبه 29 خرداد ماه و از ساعت 15 لغایت 19 انجام می شود.