رقابت های پرس سینه در مشهدرقابت های پرس سینه با لوازم قهرمانی باشگاه های کشور طی روزهای 18 لغایت 22 خرداد ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

رقابت های پرس سینه با لوازم قهرمانی باشگاه های کشور طی روزهای 18 لغایت 22 خرداد ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، رقابت های پرس سینه با لوازم قهرمانی باشگاه های کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان طی روزهای 18 لغایت 22 خرداد ماه در مشهد و به میزبانی هیات بدنسازی و پرورش اندام استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.