زمان برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی مشخص شدرقابت های انتخابی تیم های ملی پرورش اندام، فیزیک، بادی کلاسیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک انتخابی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات آسیایی چین طی روزهای 29 لغایت 31 خرداد ماه برگزار خواهد شد.

رقابت های انتخابی تیم های ملی پرورش اندام، فیزیک، بادی کلاسیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک انتخابی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات آسیایی چین طی روزهای 29 لغایت 31 خرداد ماه برگزار خواهد شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با توجه به برگزاری رقابت های آسیایی تیانجین چین در دهه اول مرداد ماه سال جاری مسابقات انتخابی تیم های ملی پرورش اندام، فیزیک، بادی کلاسیک، فیزیک کلاسیک و ماسکولار فیزیک انتخابی جهت شرکت در رقابت های آسیایی طی روزهای 29 لغایت 31 خرداد ماه برگزار می شود.

گفتنی است، محل برگزاری مسابقات بزوردی از طریق سایت فدراسیون اعلام خواهد شد.