دیدار نوروزی رئیس و مدیران ارشد کمیته ملی المپیک با رئیس و دبیر فدراسیوندیدار نوروزی رئیس و جمعی از مدیران ارشد کمیته ملی المپیک با رئیس و دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام پیش از ظهر امروز 27 فرودین ماه در محل فدراسیون برگزار شد.

دیدار نوروزی رئیس و جمعی از مدیران ارشد کمیته ملی المپیک با رئیس و دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام پیش از ظهر امروز 27 فرودین ماه در محل فدراسیون برگزار شد.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، دکتر سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، نصرالله سجادی مشاور ارشد رئیس کمیته ملی المپیک، کیکاوس سعیدی خزانه دار کمیته ملی المپیک، علیرضا رحیمی عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، غلامحسین شعبانی رئیس کمسیون رسانه های کمیته ملی المپیک، و طاهره طاهریان نایب رئیس اول کمیته ملی المپیک پیش از ظهر امروز 27 فروردین ماه با حضور در محل فدراسیون با ناصر پورعلی فرد رئیس و مهدی نصیبی دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام دیدار و ضمن تبریک سال جدید، سالی همراه با موفقیت را برای جامعه بزرگ بدنسازی و پرورش اندام از درگاه خداوند آروز کردند. در این دیدار عیدانه، دکتر سیدرضا صالحی امیری حضور ناصر پورعلی فرد را در این فدراسیون یک فرصت مغتنم دانسته و لزوم انجام کارهای فرهنگی بیشتری را در این فرداسیون خواستار شدند.