دعوت از حامیان مالی جهت مشارکت با فعالیت های داخلی و خارجی فدراسیونفدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهت مشارکت در برگزاری مسابقات رشته های مختلف خود در داخل و خارج از کشور از حامیان مالی دعوت به همکاری می نماید.

فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهت مشارکت در برگزاری مسابقات رشته های مختلف خود در داخل و خارج از کشور از حامیان مالی دعوت به همکاری می نماید.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، این فدراسیون جهت مشارکت در برگزاری رقابت های رشته های پرورش اندام، بادی کلاسیک، فیزیک، فیزیک کلاسیک، ماسکولار فیزیک، مچ اندازی، قوی ترین مردان، پاورلیفتینگ و پرس سینه در داخل و حضور در رقابت های آسیایی و جهانی از حامیان مالی دعوت به همکاری می نماید.
حامیان مالی می توانند جهت مشارک در این موارد هماهنگی های لازم را با روابط عمومی فدراسیون داشته و اقدامات اولیه را در این خصوص انجام دهند.