دیدار عیدانه سید رضا صالحی امیری و جمعی از مدیران ارشد کمیته ملی المپیک با رئیس و دبیر فدراسیون به روایت تصویر