با افتخار سپاهی هستیمدر پی اقدام خصمانه و نابخردانه دولت آمریکا در تروریست خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام حمایت همه جانبه خود را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در پی اقدام خصمانه و نابخردانه دولت ظالم آمریکا در تروریست خواندن نیروهای خدمتگزار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام همگام با دیگر آحاد جامعه حمایت تمام قد خود را از نیروهای پر تلاش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد. فدراسیونی ها با افتخار در اقدامی نمادین اعلام کردند که ما نیز سپاهی هستیم!