جلسه مهم در فدراسیونبر اساس توافقات انجام شده فی ما بین نمایندگان فدراسیون و مدیر عامل اپلیکیشن آو (آسان ورزش) لانچ این اپلیکیشن طی مراسمی روز یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، جلسه مهم نمایندگان فدراسیون با مدیر عامل اپلیکشین آو (آسان ورزش) با تاکید صد درصدی نماینگان فدراسیون و عوامل اجرایی اپلیکیشن آو در خصوص تمرکز قدرتمند طرفین بر روی موضوع لانچ اپلیکیشن در محل فدراسیون برگزار و مقرر گردید، لانچ اپلیکیشن آو طی مراسمی با حضور جمعی از بزرگان بدنسازی و پرورش اندام و نمایندگان اصحاب رسانه روز یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه انجام گردد.