معرفی قهرمانان پاورلیفتینگ کشوررقابت های قهرمانی پاورلیفتینگ باشگاه های کشور با معرفی قهرمانان به کار خود در زاهدان پایان داد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور با حضور ورزشکاران ۲۱ استان طی روزهای 19 لغایت 22 اسفند ماه تحت عنوان " جام یادمان شهدا " در شهرستان زاهدان برگزار شد.
قهرمانان این دوره از رقابت ها به شرح ذیل معرفی شدند.

*** رده سنی نوجوانان ***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم
1- محمد رضا نوروزی با مجموع ۲۸۵ کیلو گرم
2- مهدی هوشمند با مجموع ۲۲۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم نوجوانان
1- هادی حاج ابراهیمی با مجموع ۲۶۵ کیلو گرم
2- محمد حسین قلعه خانی با مجموع ۲۴۰ کیلو گرم
3- مهدی سالار پور با مجموع ۲۱۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم نوجوانان
1- امیر ذاکری با مجموع ۳۶۲.۵ کیلو گرم
2- سجاد حق جو ۳۱۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم نوجوانان
1- امیر حسین شمسی با مجموع ۴۱۷.۵ کیلو گرم
2- مبین نوروزی با مجموع ۳۷۵ کیلو گرم
3- امیر حسین امینی با مجموع ۳۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم نوجوانان
1- آرمان دیدگاه با مجموع ۴۲۷.۵ کیلو گرم
2- ابوالفضل مقامی با مجموع ۴۰۰ کیلو گرم
3- سعید غضنفر پور با مجموع ۳۳۷.۵

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم نوجوانان
1- محمد بیجار زهی با مجموع ۴۸۵ کیلو گرم
2- امیر حسین اماندادی با مجموع ۴۴۰ کیلو گرم
3- حسن رضایی با مجموع ۴۲۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم نوجوانان
1- محمد امین کریمی با مجموع ۵۱۵ کیلو گرم
2- حمید رضا سبز علی نژاد با مجموع ۴۱۵ کیلو گرم
3- عارف سعیدیان با مجموع ۴۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم نوجوانان
1- امیر حسین بخشی زاده با مجموع ۳۴۵ کیلو گرم
2- علی جلال الدینی با مجموع ۳۰۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم نوجوانان
1- محمد نعمتی فر با مجموع ۵۱۷.۵ کیلو گرم
2- امید ابو علی با مجموع ۳۹۲.۵ کیلو گرم
3- محمد ده یادگاری با مجموع ۳۷۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم نوجوانان
1- علی امان زاده با مجموع ۳۷۰ کیلو گرم
2- علی حسامی با مجموع ۲۴۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم نوجوانان
1- امیر کیخا با مجموع ۵۷۰ کیلو گرم
2- محمد علی عظیم زاده با مجموع ۴۵۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی۱۴۰ + کیلو گرم نوجوانان
1- علیرضا محمود آبادی با مجموع ۴۲۵ کیلو گرم

*** رده بندی تیمی رده سنی نوجوانان
1- استان سیستان و بلوچستان
2- استان کرمان
3- استان فارس

*** قهرمان قهرمانان رده سنی نوجوانان
1- محمد بیجار زهی
2- امیر حسین شمسی
3- محمد امین کریمی

*** رده سنی جوانان ***
• دسته وزنی ۵۲ کیلو گرم
1- محمد انصاری با مجموع ۳۸۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم جوانان
1- عباس قوچی با مجموع ۳۴۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم جوانان
1- محمد مهدی سلجوقی با مجموع ۳۵۰ کیلو گرم
2- امیر ناروئی با مجموع ۳۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم جوانان
1- معین مکی آبادی با مجموع ۵۲۰ کیلو گرم
2- رضا مختاری بهجردی با مجموع ۴۸۰ کیلو گرم
3- رضا شجاعی با مجموع ۳۸۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم جوانان
1- علی تمنا دار با مجموع ۵۵۲.۵ کیلو گرم
2- علیرضا برزگر با مجموع ۴۹۲.۵ کیلو گرم
3- محمد قنبری با مجموع ۴۸۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم جوانان
1- محمد رضا شکری با مجموع ۷۱۵ کیلو گرم
2- علیرضا عبائیان با مجموع ۷۰۰ کیلو گرم
3- ایمان غلامعلی زاده با مجموع ۴۸۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم جوانان
1- مهدی محمد پرست با مجموع ۵۳۵ کیلو گرم
2- یاسین آرین با مجموع ۵۰۰ کیلو گرم
3- محمد امین خزائی با مجموع ۴۹۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم جوانان
1- سعید صحرانورد با مجموع ۶۵۵ کیلو گرم
2- محمد الفتی با مجموع ۵۵۵ کیلو گرم
3- حسام گلبادی با مجموع ۵۳۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم جوانان
1- محمد حسین محیا پور با مجموع ۷۰۲.۵ کیلو گرم
2- محمد کارگر با مجموع ۶۲۷.۵ کیلو گرم


• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم جوانان
1- پوریا محمد پرست با مجموع ۷۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم جوانان
1- علی رستمی با مجموع ۷۰۵ کیلو گرم
2- سید امیر رضا فتاحی با مجموع ۶۱۲.۵ کیلو گرم
3- علی خسروی با مجموع ۵۱۰ کیلو گرم

*** رده بندی تیمی رده سنی جوانان
1- استان سیستان و بلوچستان
2- استان فارس
3- استان کرمان

*** قهرمان قهرمانان رده سنی جوانان
1- محمد رضا شکری
2- علیرضا عبائیان
3- معین مکی آبادی

***رده سنی بزرگسالان ***
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- مجید انصاری با مجموع ۲۸۷.۵ کیلو گرم
2- هادی حاج ابراهیمی با مجموع ۲۶۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۰ کیلو گرم بزرگسالان
1- مفتاح رمضانی با مجموع ۴۷۷.۵ کیلو گرم
2- علی اصغر بلوچ زاده با مجموع ۴۵۲.۵ کیلو گرم
3- مهدی جواهری با مجموع ۳۱۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم بزرگسالان
1- مجید گلزاری با مجموع ۵۶۵ کیلو گرم
2- حسین زارعی با مجموع ۴۶۲.۵ کیلو گرم
3- حسام خوش اقبال با مجموع ۴۵۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم بزرگسالان
1- سعید کاکولکی با مجموع ۵۹۰ کیلو گرم
2- علی تمنا دار با مجموع ۵۵۲.۵ کیلو گرم
3- دانیال وحیدی با مجموع ۵۳۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم بزرگسالان
1- محمد رضا شکری با مجموع ۷۱۵ کیلو گرم
2- علیرضا عبائیان با مجموع ۷۰۰ کیلو گرم
3- ادریس ابراهیمی با مجموع ۵۷۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم بزرگسالان
1- محسن ملا شاهی با مجموع ۶۲۰ کیلو گرم
2- کمال حسین نژاد با مجموع ۵۳۲.۵ کیلو گرم
3- احمد سبز کار با مجموع ۵۰۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم بزرگسالان
1- رضا عبادی با مجموع ۷۱۰ کیلو گرم
2- محمود مظفری با مجموع ۶۱۵ کیلو گرم
3- جواد قورزایی با مجموع ۵۴۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰کیلو گرم بزرگسالان
1- پیمان ده بزرگی با مجموع ۷۲۵ کیلو گرم
2- علی کج باف با مجموع ۷۱۷.۵ کیلو گرم
3- محمد حسین محیا پور با مجموع ۷۰۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم بزرگسالان
1- محمد مراد نیایی با مجموع ۸۰۰ کیلو گرم
2- پوریا محمد پرست با مجموع ۷۱۰ کیلو گرم
3- علیرضا موسوی با مجموع ۶۷۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم بزرگسالان
1- محمد حسام متجدد با مجموع ۷۴۵ کیلو گرم
2- مهدی خدایاری با مجموع ۷۰۵ کیلو گرم
3- محمد نظامی با مجموع ۶۶۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ + بزرگسالان
1- محمد فاضلی با مجموع ۸۵۰ کیلو گرم
2- مرتضی خسروی با مجموع ۸۰۵ کیلو گرم
3- امراله عبودی با مجموع ۵۵۰ کیلو گرم

*** رده بندی تیمی رده سنی بزرگسالان
1- استان سیستان و بلوچستان
2- استان فارس
3- استان کردستان

*** قهرمان قهرمانان رده سنی بزرگسالان
1- محمد رضا شکری
2- علیرضا عبائیان
3- محمد مراد نیایی

*** رده سنی پیشکسوتان مستر یک
• دسته وزنی ۵۶ کیلو گرم
1- قاسم صفایی پور با مجموع ۲۳۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم مستر یک
1- داود میر با مجموع ۳۷۲.۵ کیلو گرم
2- رضا ریگی حسین آبادی با مجموع ۳۴۰ کیلو گرم
3- حسن پودینه با مجموع ۲۸۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم مستر یک
1- بهروز حق شناس با مجموع ۴۱۰ کیلو گرم
2- محمد زابلی کرکی زاده با مجموع ۲۳۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم مستر یک
1- مسعود عسگری نژاد با مجموع ۴۴۷.۵ کیلو گرم
2- هاشم اسکندر نژاد با مجموع ۴۲۰ کیلو گرم
3- کاظم پور غلامحسین با مجموع ۴۱۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم مستر یک
1- غلامرضا سرحدی با مجموع ۴۸۵ کیلو گرم
2- سید عبدالباسط حسینی با مجموع ۴۳۵ کیلو گرم
3- غلامحسین هادی نژاد با مجموع ۴۱۷.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۰۰ کیلو گرم مستر یک
1- عبدالرضا اربابی با مجموع ۵۷۵ کیلو گرم
2- حسین ابوللی با مجموع ۵۱۵ کیلو گرم
3- وحید رجب زاده با مجموع ۴۸۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۱۰ کیلو گرم مستر یک
1- محتشم خزیمه با مجموع ۴۹۰ کیلو گرم
2- حسن صالحی با مجموع ۴۳۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم مستر یک
1- رضا پیر علی پور با مجموع ۵۷۵ کیلو گرم
2- سید عباس محمدی پور با مجموع ۵۴۰ کیلو گرم
3- مهدی رحمی زاده با مجموع ۴۸۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۴۰ کیلو گرم مستر یک
1- عباس اکبر خواه با مجموع ۶۰۲.۵ کیلو گرم
2- مهدی مددی با مجموع ۳۸۵ کیلو گرم

• رده سنی پیشکسوتان مستر دو
1- دسته وزنی ۶۷.۵ کیلو گرم
2- جمشید فیاضی با مجموع ۲۲۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰‌ کیلو گرم مستر دو
1- محمد زارع با مجموع ۴۵۵ کیلو گرم
2- علی رضایی زاده با مجموع ۴۵۲.۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۱۲۵ کیلو گرم مستر دو
1- محمد علی حافظی با مجموع ۳۲۰ کیلو گرم

• دست وزنی ۱۴۰ کیلو گرم مستر دو
1- بابک پرمون با مجموع ۴۶۵ کیلو گرم

*** رده سنی پیشکسوتان مستر سه
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- عیسی ثانی حیدری با مجموع ۱۵۰ کیلو گرم

• دسته وزنی ۸۲.۵ کیلو گرم مستر سه
1- احمد صراف با مجموع ۱۵۵ کیلو گرم

• دسته وزنی ۹۰ کیلو گرم مستر سه
1- علیرضا خواجه پور با مجموع ۳۲۰ کیلو گرم
2- نادر زینعلی با مجموع ۲۶۵ کیلو گرم

*** رده سنی پیشکسوتان مستر چهار
• دسته وزنی ۷۵ کیلو گرم
1- محمود سپه دوست با مجموع ۲۱۵ کیلو گرم

*** رده بندی تیمی رده سنی پیشکسوتان
1- تیم اول استان سیستان و بلوچستان
2- تیم دوم استان کرمان
3- تیم سوم استان فارس

*** قهرمان قهرمانان رده سنی پیشکسوتان
1- عبدالرضا اربابی
2- عباس اکبر خواه
3- مسعود اکبری نژاد