اظهار همدردي فدراسيون با سيل زدگان استان گلستانهموطنان عزيز مان در استان گلستان اين روزها در محاصره سيل ، روزهاي سختي را سپري مي كنند .

به گزارش سايت رسمي فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام هموطنان شريف و عزيزمان در مناطق سيل زده استان گلستان اين روزها ، روزهاي سخت و دشواري را سپري مي كنند . روزهايي كه به معناي حقيقي به ياري تمامي هموطنان بزرگوارمان در سراسر كشور نياز داشته و براي رهايي از اين سيل ويرانگر چشم انتظار كمك هاي مردمي از سراسر كشور هستند فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام ضمن اظهار همدردي با سيل زدگان استان گلستان ، آمادگي خود را براي انجام هر گونه كمك و ياري اعلام و اميدوار است مثل هميشه ورزشكاران ، علي الخصوص جامعه بزرگ بدنسازي و پرورش اندام در اين كار خداپسندانه و انساني پيشقدم باشند .