فدراسیون هیچ مسوولیتی در خصوص سوپراستارهای اپلیکیشن آو ندارد!سوپر استارهای اپلیکیشن آو صرفاً چهره های برندینگ موسسه آسان ورزش بوده و کار و شرایط آنها هیچ ارتباطی به فدراسیون نداشته و ندارد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، در پی تماس های بسیار سوپر استارهای اپلیکیشن آو با فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام درخصوص نقش فدراسیون در این فرایند، باستحضار می رساند، نظر به قرار داد منعقده با شرکت فوق الذکر فدراسیون هیچ مسوولیتی در قبال سوپر استارهای موسسه آسان ورزشی نداشته و همه مسوولیت ها متوجه مسوولان اپلیکیشن آو خواهد بود.