همکاری مشترک فدراسیون های ایران با ارمنستانسید کاظم سجادی سفیر ایران در کشور ارمنستان با ناصر پورعلی فرد در محل فدراسیون دیدار کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، سید کاظم سجادی سفیر ایران در کشور ارمنستان با حضور در محل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با ناصر پورعلی فرد رئیس آن دیدار و گفت و گو کرد.

سجادی در دیدار با پورعلی فرد اظهار امیدواری کرد که فدراسیون بتواند در ارتباط با مباحث آموزشی، اعزام مربی و مشارکت در برگزاری مسابقات با همتایان خود در ایروان همکاری دو جانبه ای را داشته باشند.

ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون نیز در پایان دیدار با سید کاظم سجادی سفیر ایران در کشور ارمنستان از حضور ایشان در فدراسیون تشکر و آمادگی فدراسیون خود را جهت همکاری متقابل بین فدراسیون های 2 کشور اعلام کرد.