جلسه مشترک روسای کمیته های پیشکسوتان و مربیان با دبیر فدراسیونجلسه مشترک کمیته پیشکسوتان و مربیان با دبیر فدراسیون برگزار شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، غلامرضا صادقی رئیس کمیته پیشکسوتان، احد عبادی رئیس کیمته مربیان به همراه دبیر کمیته پیشکسوتان روز گذشته در جلسه ای با مهدی نصیبی دبیر فدراسیون پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه های گذشته و آتی این کمیته با دبیر فدراسیون به نتایج بسیار خوبی دست یافتند.

جلسه ای که در آن رئیس کمیته انضباطی و مسوول امور اداری و مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی و سخنگوی فدراسیون نیز حضور داشتند. در جلسه دیروز و پس از بحث و تبادل نظر طرفین مقرر شد که موضوع صدور کارت های شناسایی پیشکسوتان، بحث بیمه آنها، برگزاری رقابت های پیشکسوتان در دو سطح قهرمانی کشور و قهرمانی باشگاه های کشور، حضور میهمان پیشکسوت در کلاس های آموزشی و .... از این پس با شتاب بیشتری پیگیری و اجرایی شود.